ประกาศ !!

เนื่องจากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เกิดความขัดข้องยังไม่สามารให้บริการได้ตามปกตินั้น
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ ได้สร้างช่องทางสำรองขึ้นมาใช้งานระหว่างการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง

AMSS++ : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3**หมายเหตุ หนังสือราชการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ปางฉบับไม่สามารถโหลดเอกสารนบบได้
หากมีความจำเป็นต้องใช้เบื้องต้นสามารถกลุ่มงานเจ้าของเรื่องเพื่อขอสำเนาเอกสาร ขอบคุณครับ

แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox